28/05/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9

Αριθμός Πρόσκλησης : 9                                                   Ρέθυμνο 28-05-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 2 του μηνός Ιουνίου έτους 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  2. Τροποποίηση ή μη της Τοπικής  Κανονιστικής Απόφασης 25/9.
  3. Ανάκληση η μη αδειών καταστημάτων.
  4. Τροποποίηση ή μη Τοπικής  Κανονιστικής Απόφασης για χωροθέτηση πάρκινγκ στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης 4ων Μαρτύρων.
  5. Παραχώρηση χρήσης αμμώδους παραλίας.
  6. Εισηγητική απόφαση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Παραλίας.
  7. Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)