24/04/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7

Αριθμός Πρόσκλησης: 7                                                 Ρέθυμνο 17-04-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 25 του μηνός Απριλίου έτους 2014,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  2. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης
  3. Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)