11/03/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6

Αριθμός Πρόσκλησης: 6                                                   Ρέθυμνο 11-04-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 15 του μηνός Απριλίου έτους 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση ή μη κανονισμού παραλίας.                                                                                                                           
  2. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  3. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων.
  4. Αίτημα χορήγησης άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας Οίκου Ανοχής στα όρια του Δήμου.
  5. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών αποφάσεων.
  6. Κυκλοφορία τετράτροχων ποδηλάτων.
  7. Κατηγοριοποιήσεις θέσεων περιπτέρων.
  8. Επικαιροποίηση  των 376/06,944/08 και 944/08 αποφάσεις Δ.Σ. Για επανεπιβολή σχεδίου πόλεως στην οδό Κουμουνδούρου σε συνέχεια άρσης του ρυμοτομικού σχεδίου.
  9. Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)