25/08/15, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9

Αριθμός Πρόσκλησης : 9

Ρέθυμνο 24-08-15

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 28 του μηνός Αυγούστου έτους 2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

2. Παρατάσεις προεγκρίσεων άδειων ίδρυσης καταστημάτων.

3. Προτάσεις για αξιολόγηση του φαραγγιού των Μύλων.

4. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

5. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

6. Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση ψηφιδωτού.

7. Αποζημιώσεις Δημοτών λόγω πράξης εφαρμογής.

8. Αγορά οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Γερανίου του Δήμου Ρεθύμνης για τη δημιουργία πρόσβασης προς το νέο Δημοτικό Σχολείο.

9. Αγορά τμήματος οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Γερανίου του Δήμου Ρεθύμνης για τη δημιουργία πρόσβασης προς το νέο Δημοτικό Σχολείο.

10. Ανακλήσεις ή μη αδειών καταστημάτων.

 

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)