22/06/15, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7

Αριθμός Πρόσκλησης : 7

Ρέθυμνο 12-06-15

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 23 του μηνός Ιουνίου έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

2. Κανονισμός λειτουργίας φαραγγιού Μύλων

3. Μείωση τετραγωνικών μίσθωσης αιγιαλού στη θέση Σγουραφογιάννη Χριστουλάκη στα Περιβόλια και στο κομμάτι Ν4.

4. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως (κατάργηση πρασιάς) εντός του ΚΑ 76 της πολεοδομικής ενότητας Μασταμπά Καλλιθέα.

5. Παραχώρηση ή μη κοινόχρηστων χώρων

6. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για μονοδρόμηση Δημοτικής Οδού.

7. Έκφραση άποψης που άφορα στο έργο “Διευθέτηση τμήματος υδατορέματος ανατολικά του 5ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου στο Σφακάκι Δήμου Ρεθύμνης.

 

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)