20/07/15, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8

Αριθμός Πρόσκλησης : 8

 Ρέθυμνο 17-07-15

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 23 του μηνός Ιουλίου έτους 2015,ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

2. Παρατάσεις προεγκρίσεων άδειων ίδρυσης καταστημάτων.

3. Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 516 στην περιοχή Κουμπέ επί της οδού Σταμαθιουδάκη.

4. Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του παραθεριστικού οικισμού οικιστικής εταιρείας τραπεζοϋπαλλήλων στη θέση Λατζιμάς στο Δήμο Ρεθύμνης.

5. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως κατά της 183/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλιου,για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην Π.Ε. Μασταμπά Καλλιθέα στα Κ.Φ. 481 Α και Κ.Χ. 489 Α.

6. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου.

7. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό ορίου περιοχών των οποίων οι απαιτούμενες μελέτες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από χρηματικές προκαταβολές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 21 του Ν.2508/97 και διαδικασίες διαπίστωσης του αριθμού και του μεγέθους των ιδιοκτησιών των οφειλόμενων προκαταβολών.

8. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης.

9. Τροποποίηση η μη της 38/15 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής..

10. Αποζημιώσεις Δημοτών λόγω ρυμοτομίας.

11. Πεζοδρόμηση η μη δημοτικού δρόμου Αρμένων και απαγόρευση βαρέων οχημάτων επί της πλατείας Αρμένων.

12. Τροποποιήσεις η μη της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Ανακλήσεις ή μη αδειών καταστημάτων.

 

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)