19/10/15, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12

Αριθμός Πρόσκλησης: 12                                                         Ρέθυμνο 16-10-15

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 22 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρεθύμνης.

2. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις - Ανακοινώσεις.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)