18/09/15, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10

Αριθμός Πρόσκλησης : 10

Ρέθυμνο 18-09-15

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 22 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Επανεξέταση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος κατόπιν αιτήματος δημότη.

2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος.

3. Παράταση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος.

4. Αποζημιώσεις Δημοτών λόγω πράξης εφαρμογής.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)