12/10/15, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11

Αριθμός Πρόσκλησης : 11

Ρέθυμνο 9-10-15

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 13 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος.

2. Τροποποίηση η μη της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Αποζημιώσεις Δημοτών λόγω πράξης εφαρμογής.

4. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

5. Συζήτηση επί αιτήματος τροποποίησης της υπ' αριθμ. 376/28-5-15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)