15/03/13, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04

Aριθμ. Πρόσκλησης 4                                                        Ρέθυμνο 15-3-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αρθρ. 73 Ν3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης(κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ) την 19η του μηνός Μαρτίου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Τροποποιήση Κανονισμού παραλίας.

2. Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Αποστολάκη Ελευθερίου.

3. Αίτηση της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Παυλάκης Α.Ε. Εμπορικές Επιχειρήσεις”για χορήγηση άδειας λειτουργίας τις Κυριακές στα καταστήματα που βρίσκονται στις περιοχές Μισσίρια και Πλατανιά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)