15/11/13, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15

Aριθμ. Πρόσκλησης 15                                              Ρέθυμνο 15-11-2013

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 20 του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  2. Παρατάσεις προεγκρίσεων .
  3. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για οριοθέτηση θέσης στάθμευσης.
  4. Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις.

 

 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                      ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)