18/10/13, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14

Aριθμ. Πρόσκλησης 14                                              Ρέθυμνο 18-10-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης (κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ), στις 22 του μηνός  Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή,  για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  2. Παρατάσεις προεγκρίσεων .
  3. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης.
  4. Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)