27/09/13, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12

Aριθμ. Πρόσκλησης 12                                                     Ρέθυμνο 27-09-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης (κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ), την 2η του μηνός  Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,  για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προεγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Παραχώρηση χώρου στην Πλάτεία 4ων Μαρτύρων στην Ε.Λ.Μ.Ε. Ρεθύμνης.
  3. Παράταση ωραρίου σε χώρους πολιτισμού.
  4. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου εντός οικισμού Αγίας Τριάδας.
  5. Κοινοποιήσεις - Ενημερώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)