16/03/13, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05

Aριθμ. Πρόσκλησης 5                                                                          Ρέθυμνο  15-4-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αρθρ. 73 Ν3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης(κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ) την 19η του μηνός  Aπριλίου  έτους  2013 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 μεσημβρινή για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1. Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  Μαρίας-Γεωργίας Μπουνιαλέτου.
  2. Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  Johanne Marie Merilda.
  3. Kυκλοφορία τετράτροχων ποδηλάτων.
  4. Λήψη απόφασης επι ενστάσεων-αιτήσεων κατά της 76/13 απόφασης του Δ.Σ.
  5. Συζήτηση αίτησης  του κ.Κιμιωνή για την τοποθέτηση καντίνας στο Τ.Δ.Επισκοπής
  6. Παραχώρηση  της Κεντρικής Πλατείας του Τ.Δ. Γωνιάς σε δημότη .
  7. Εκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)