16/12/11, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20

Aριθμός Πρόσκλησης 20                                            Ρέθυμνο 16-12-11

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αρθρ. 73 Ν3852/10)


 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου την 21η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης:

 1. Ανακλήσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος-Συζήτηση αντιρρήσεων καταστηματαρχών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)