16/12/11, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20

Aριθμός Πρόσκλησης 20                                            Ρέθυμνο 16-12-11

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αρθρ. 73 Ν3852/10)


 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου την 21η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης:

 1. Ανακλήσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος-Συζήτηση αντιρρήσεων καταστηματαρχών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)