06/10/11, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16

Aριθμός Πρόσκλησης 16                                                                                 Ρέθυμνο 06-10-2011

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αρθρ. 73 Ν3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου την 7η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

2. Σφράγιση καταστημάτων

3. Λήψη εισηγητικής απόφασης για την έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων:

α) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση βατότητας στην νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Ρεθύμνης.

β) γνωμοδότηση για την δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης ΕΔΧ Αυτοκινήτων.

γ) κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για άσκηση ζωγραφικής στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 108.

δ) κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για άδεια δράσης ονόματα με σύρμα στην οδό Ι. Πετυχάκη 6-8.

ε) Πρόταση του κ Περπυράκη Απόστολου για δρομολόγηση μεταφορικού μέσου στην διαδρομή από την Μαρίνα μέχρι το Λύκειο Ελληνίδων.

4. Άδεια λειτουργίας ηχητικών εγκαταστάσεων στην οδό Τσουδερών.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)