21/09/11, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14

Aριθμός Πρόσκλησης 14                                                Ρέθυμνο 21-9-2011

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αρθρ. 73 Ν3852/10)

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

2. Σφράγιση καταστημάτων

3. Εκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

1. Άδεια λειτουργίας ηχητικών εγκαταστάσεων στην οδό Τσουδερών.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)