21/09/11, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14

Aριθμός Πρόσκλησης 14                                                Ρέθυμνο 21-9-2011

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αρθρ. 73 Ν3852/10)

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

2. Σφράγιση καταστημάτων

3. Εκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

1. Άδεια λειτουργίας ηχητικών εγκαταστάσεων στην οδό Τσουδερών.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)