22/07/11, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13

Aριθμός Πρόσκλησης 13                                                         Ρέθυμνο 22-7-2011

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αρθρ. 73 Ν3852/10)

 

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου την 28η του μηνός Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Άδεια λειτουργίας ηχητικών εγκαταστάσεων στην οδό Τσουδερών.

2. Τροποποίηση επί των ορών δόμησης οικισμού Αγ.Μάρκου-τροποποίηση πλάγιας απόστασης σε συγκεκριμένο δρόμο.

3. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Συζήτηση για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής Εστιατορίων – Καφετεριών – Μπαρ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)