22/07/11, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13

Aριθμός Πρόσκλησης 13                                                         Ρέθυμνο 22-7-2011

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αρθρ. 73 Ν3852/10)

 

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου την 28η του μηνός Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Άδεια λειτουργίας ηχητικών εγκαταστάσεων στην οδό Τσουδερών.

2. Τροποποίηση επί των ορών δόμησης οικισμού Αγ.Μάρκου-τροποποίηση πλάγιας απόστασης σε συγκεκριμένο δρόμο.

3. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Συζήτηση για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής Εστιατορίων – Καφετεριών – Μπαρ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)