25/02/11, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03

Aριθμός Πρόσκλησης 03                                            Ρέθυμνο 25-2-2011

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Αρθρ. 73 Ν3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου την 2α του Μηνός Μαρτίου έτους 2011,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος στη θέση Ντετόρες εκτός οικισμού Ερφων.

2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος στον Αδελιανό Κάμπο.

3. Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος στον Πρινέ.

4. Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος στο Μαρουλά.

5. Εκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)