04/02/11, Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01 & 02

  Ρέθυμνο  02-02-11

 

Αριθμός Πρόσκλησης   01                                                   

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα Ρεθύµνης την 7η του µηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 για την εκλογή Αντιπροέδρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν.3852/1Ο.

 

Αριθμός Πρόσκλησης   02                                                

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα Ρεθύµνης την 7η του µηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στις Πρασσές.
 2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στου Σταυρωµένου.
 3. Αίτηση του Πολυµίλη Γρηγορίου για αναστολή σφράγισης του καταστήµατος µε την επωνυµία «GALEA).
 4. Αίτηση του Αναστασίου Σκουλαρίκη για αποσφράγιση της καφετερίας «FIGARO"
 5. Αίτηση του Παπαδάκη Εµµ. για αναβολή σφράγισης του καταστήµατος 9/8.
 6. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων:
  1. Χωροθέτηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ,έξω από εργοθεραπευτήριο στην οδό Ασκούτση. 25.
  2. Οριοθέτηση θέσης στάσης στάθµευσης µικρού τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Ιαν Ρος Κάµπελ στην είσοδο του ξενοδοχείου «ΑΝΝΑ».
  3. Οριοθέτηση µιας ολιγόλεπτης θέσης στάσης αποκλειστικά για φορτοεκφόρτωση καταστηµάτων επί της ανατολικής πλευράς της οδού Πόντου 13.
  4. Τροποποίηση ή µή της µε αρ.25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης ,περί κατάληψης κοινόχρηστων χώρων µε τραπεζοκαθίσµατα και εµπορεύµατα στη Π.Πόλη.
  5. Χορήγηση άδειας Κοινόχρηστου χώρου.
 7. Έγκριση Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου για την ανέγερση 12 Θέσιου Λυκείου στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΙΕΣ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ


05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)