17/03/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4

 

Aριθμ. Πρόσκλησης 4                                                    Ρέθυμνο 17-03-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 21 του μηνός Μαρτίου έτους 2014,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση ή μη Τοπικής Κανονιστικής απόφασης.                                                                                                                          
  2. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  3. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων.
  4. Αίτημα χορήγησης άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας Οίκου Ανοχής στα όρια του Δήμου.
  5. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για οριοθέτηση χώρων στάθμευσης στο Δημοτικό Χώρο 4ων Μαρτύρων.
  6. Κυκλοφορία τετράτροχων ποδηλάτων.
  7. Κατηγοριοποιήσεις θέσεων περιπτέρων.
  8. Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)