12/12/13, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17

Aριθμ. Πρόσκλησης 17                                            Ρέθυμνο 12-12-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 16 του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  2. Έκδοση η μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης  καθορισμού χώρου φορτοεκφόρτωσης στην Τ.Κ. Χάρκια Δήμου Ρεθύμνης.
  3. Χαρακτηρισμός δρόμου που ενώνει τον οικισμό Καρωτής με τη Νέα Εθνική Οδό Χανίων-Ρεθύμνης ως κύριο και μοναδικό.
  4. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση “Ξερόβρυση” ή “Λάμπαρδος” οικισμού Άδελε Δ.Ρεθύμνης.
  5. Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)