10/01/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1

Aριθμ. Πρόσκλησης 1                                                           Ρέθυμνο 10-1-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 15 του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση της αναβολής θέματος περί ανάκλησης αδειών καταστημάτων.
  2. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  3. Λήψη απόφασης για έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στον οικισμό Λούτρα Τοπικής Κοινότητας Μέσης Δ. Ρεθύμνης.
  4. Τροποποίηση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης 25/9
  5. Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)