07/10/13, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13

Aριθμ. Πρόσκλησης 13                                                     Ρέθυμνο 07-10-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης (κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ), την 10η του μηνός  Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.,  για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στην περιοχή ΑΛΩΝΙ-ΧΑΛΕΠΑ της Τ.Κ. Ρουσσοσπιτίου.
  2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην οδό Ερωτοκρίτου.
  3. Καθορισμός κέντρου Τοπικής Κοινότητας Χαμαλευρίου.
  4. Συζήτηση αιτήματος του κ. Τσιλεδάκη Ιωάννη.
  5. Συζήτηση αιτήματος του κ.Αλευρά Ιωάννη.
  6. Ανάκληση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης.
  7. Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παπανικολάου.
  8. Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κουρμούλη λόγω έργων.
  9. Παράταση προέγκρισης άδειας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)