Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 34/2023 - 28/11/2023

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται  επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 28η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023), ως εξής:

 1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2023 - Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2023 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
 2. Έγκριση τροποποίησης χρηματοδότησης του έργου «Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΙΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης» με κωδικό ΟΠΣ 6001879 και έγκριση υλοποίησης της πράξης.
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στους Οριστικούς Αναδόχους διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για την στέγαση του νέου ΚΑΠΗ Πλατανιά-Τσεσμέ.
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού, την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» για τα τμήματα 1,2,3,5 & 6 , κήρυξη άγονης διαδικασίας για τα τμήματα 4 & 7 και την απευθείας ανάθεση κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10.
 7. Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την Υπηρεσία «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθρου σταθμού αυτοκινήτων (parking) επί της πλατείας 4ων Μαρτύρων».
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της υπηρεσίας Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 9. Καθορισμός όρων για τη μίσθωση ακινήτου για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου Ρεθύμνης.
 10. Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 2204Α/11-10-2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός  του οικισμού  Αγίου Νικολάου (Καϊναρτζές) της Δημοτικής Κοινότητας Έρφων του Δήμου Ρεθύμνης.
 12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας στη θέση  ’Ληάτικα ’’ ή “Βουλισμένη” στη Πηγή της Δημοτικής Κοινότητας Πηγής του Δήμου Ρεθύμνης.
 13. Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου στην απογραφή των αποθηκών του Δήμου Ρεθύμνης 31-12-2023
 14. Έγκριση και εξειδίκευση  για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις 2024.
 15. Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για παροχή φιλοξενίας στο Δήμο Ρεθύμνης.
 16. Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων στην Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)