Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 32/2023 - 14/11/2023

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται  επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 14η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023), ως εξής:

 1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2023.
 2. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2023.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέτζας (μεταφερόμενη πράξη)».
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου (μεταφερόμενη πράξη)».
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 4 και κατακύρωση του αποτελέσματος στους οριστικούς αναδόχους διενέργειας του δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων».
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 3 και κατακύρωση του αποτελέσματος στους οριστικούς αναδόχους διενέργειας του δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης» για τα τμήματα 1 & 4.
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 2 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» έτους 2024-2025.
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».
 11. Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών εκτέλεσης και παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Δομής Παροχής Συσσιτίου Δ. Ρεθύμνης».
 12. Λήψη απόφασης για  το άγονο του αποτελέσματος της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου  Ρεθύμνης.
 13. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά Διαταγών Πληρωμής.
 14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς πινάκων προς τον Δήμο Ρεθύμνης.
 15. Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας Αντιδημάρχων Δήμου Ρεθύμνης στο Καστενάζο της Ιταλίας.
 16. Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

 

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

27 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)