ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 27/2023 - 12/09/2023

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023), ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διερεύνησης τιμών του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Ρεθύμνης».
  2. Εξειδίκευση δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την οργάνωση ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας.
  3. Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για δράσεις του Αυτοτελούς Γραφείου Τουρισμού στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής και διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2023.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι:

Όσον αφορά το πρώτο θέμα θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση ενός πρακτικού διερεύνησης τιμών που αφορά σε μία πράξη που θα κατατεθεί στο ΕΣΠΑ.Η τελική απόφαση για κατάθεση πρότασης και έγκριση μελετών λήγει τέλος Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 16.09.2023 έως τις 22.09.2023 και για την εξειδίκευση δαπάνης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εργασίας απαιτούνται πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της πρόσκλησης.

Όσον αφορά το τρίτο θέμα θα λάβουν χώρα στις 26-27 τρέχοντος μήνα, ως εκ τούτου  θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αναθέσεις.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνης

14 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)