30/06/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21

Αριθμός Πρόσκλησης 21                                                    Άδελε, 30/06/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 4η του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2)     Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

3)     Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαΐου - Ιουνίου (Γ΄ Δίμηνο) έτους 2014.

4)     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την τοποθέτηση μονάδας κλιματισμού οροφής στο γραφείο καταστημάτων Δήμου Ρεθύμνης.

5)     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την προμήθεια αδειών λογισμικού.

6)     Λήψη απόφασης για την αποζημίωση δημοτών σε εφαρμογή της 4/93 πράξης εφαρμογής.

7)     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00 € για την συντήρηση του συστήματος αυτοματοποιημένης λειτουργίας πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων.

8)     Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πρόχειρης ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΝΑΚΑΚΗ».

9)     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 653,82 € για την «Συνδρομή στο e-axia για προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών».

10)  Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την μετάβαση στη Θεσσαλονίκη του Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης κ. Νικολάου Κονταξάκη.

11)   Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ».

12)  Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ» στο Δήμο Ρεθύμνης.

13)  Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

14)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 130.052,44€ για την πράξη «Επισκευή δρόμου Σταυρωμένος Αστέρι»

15)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 9.974,56 € για την πληρωμή του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (2008)».

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)