30/04/19, Κατεπείγουσα Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 9/2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Άδελε, 30/04/2019
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12079
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης
Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα
ΤΗΛ.: 28313.41014
FAX 28310.72125

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 9/2019)

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, την 30η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) «Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος».

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες της ανάθεσης της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ», για το χρονικό διάστημα ενός διμήνου και 4 ημερών ή μέχρι την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο της επέκτασης της υπάρχουσας σύμβασης. Είναι επείγον η έκδοση αυτής της απόφασης, καθώς υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει κενό στην αποκομιδή των απορριμμάτων, γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)