16/03/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 7

Άδελε, 16.03.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 22η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Λήψη απόφασης ψήφιση πίστωσης ποσού 9.652,18 € για την συνέχιση διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών» στο Δήμο Ρεθύμνης.

4) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Λογισμικό Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ».

5) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

6) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 309/2017 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Χανίων και ψήφιση πίστωσης.

9) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 70.000,00 € για την πληρωμή της ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ρεθύμνης, στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), για το έτος 2018.

10) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την εξόφληση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Ρεθύμνης στο ΣΕΔΗΚ, για το έτος 2018.

11) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2018».

12) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια καθισμάτων στα γήπεδα» Δήμου Ρεθύμνης.

14) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2018.

15) Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 186/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου ψήφιση πίστωσης για επιστροφή χρημάτων ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Αποτύπωση και οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη, Δήμου Ρεθύμνης» στον προσωρινό ανάδοχο.

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ».

18) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης 6.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης του άρθρου 4 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της Ενορίας του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνου.

19) Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης της σχετικής δαπάνης συμμετοχής.

20) Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή της υπ’ αρ. 109/2018 ΠΑΥ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

21) Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 347/2017 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Χανίων και ψήφιση πίστωσης.

22) Λήψη απόφασης μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 52/2017 Απόφασης του Δ/κου Εφετείου Χανίων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)