Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 6/2021 - 15/02/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 6/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 18 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’):

1) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 417/2020 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2019».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2021 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΛΙ – ΓΕΝΗ - ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2019».

6) Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Προσδιορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης της Κρητικής χλωρίδας σε συστήματα αστικών φυτεμένων δωμάτων με τη συνδυαστική χρήση ερευνητικών δεδομένων και βιοκλιματικού σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται σε δεδομένα πτήσεων μη επανδρωμένων μέσων και υπολογιστικών εξομοιώσεων, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο εφαρμογής την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Δήμο Ρεθύμνου».

7) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 65/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Γκαργκάνη» της Κοινότητας Χαρκίων του Δήμου Ρεθύμνης.

9) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση εκ νέου των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

10) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση εκ νέου των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

11) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ».

12) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)