18/11/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 34

Αριθμός Πρόσκλησης 34                                                 Άδελε, 18/11/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 22α του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2017 – Αναγκαίες ή μη προσαρμογές με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

3) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

4) Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαίδευση υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης και ψήφιση πίστωσης.

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.403,12 € για την πληρωμή της 2ης πιστοποίησης της μελέτης: «Γεωλογική-Υδρογεωλογική-Βραχομηχανική μελέτη στα πλαίσια του έργου «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου Γερανίου Δήμου Ρεθύμνου»».

6) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1431Α/ 14-11-2016 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, ψήφιση πίστωσης, καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και καθορισμό και έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών διενέργειας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ» με συνοπτικό διαγωνισμό έτους 2016.

9) Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της με αριθ. 258/2015 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης και ψήφιση πίστωσης.

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ για την πράξη «Συντήρηση δημοτικών ποδηλάτων».

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 13.137,00€ για την πράξη «CASTWATER Κόστος λειτουργικών δαπανών»

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 840,00€ για την πράξη «Προμήθεια τροφοδοτικού για τηλεφωνικό κέντρο»

13) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 100/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

14) Λήψη απόφασης για παραίτηση από αίτηση αναστολής και από ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ. 49/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)