27/10/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30

Αριθμός Πρόσκλησης 30                                            Άδελε, 27/10/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 31η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2017

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

3) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 164.870,40€ για την πράξη «Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δ. Ρεθύμνης».

4) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δ. Ρεθύμνης».

5) Εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 601/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.400,00 € για την διενέργεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την διενέργεια της Υπηρεσίας «Εργασίες αναβάθμισης διαβάσεων πεζών περιμετρικά των σχολείων της πόλης».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 330.458,00 € για την διενέργεια του έργου «Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων 2017 (ΙΙ)».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Τεχνικής Υποστήριξης των Δικτύων και Υλικοτεχνικής Υποδομής Πληροφορικής (hardware)».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 9.758,32 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία Πρακτικών Δ.Σ.».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 3.900,00 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια εργαλείων».

12) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

13) Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού Γρ. Κίνησης και Γρ. Εσόδων».

15) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 168.974,93 € και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης, για την εξόφληση παλαιών χρεών των σχολικών επιτροπών (προ Καλλικράτη) προς τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και Συγκρότηση της Επιτροπής.

17) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικών Αναδόχων διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου».

19) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.

20) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000,00 € και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της Ενορίας του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνου.

21) Kαθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους των Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

22) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)