19/09/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29

Αριθμός Πρόσκλησης   29                                                   Άδελε, 19/09/2014

 

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Τακτικά μέλη

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, φανερή ψηφοφορία για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)