05/11/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 26/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 9η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

 

1) Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης για το οικ. έτος 2019.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

3) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Μνημείο πεσόντων στα Μισίρια».

4) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΥΓΙΑΔΕ».

5) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 262/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)