15/09/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26

Αριθμός Πρόσκλησης 26                                   Άδελε, 15/09/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4483/2017.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.800,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια σπόρου και γκαζόν για τα γήπεδα του Δήμου».

4) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 554Α΄/2017 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

5) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 556Α΄/2017 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής

6) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 558Α΄/2017 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 749,95 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών – Επέκταση σύμβασης αρ. 11642/11-5-2017».

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 259/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

10) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 179/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, ενώπιον Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

11) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 38/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

12) Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης της σχετικής δαπάνης συμμετοχής.

13) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων στην Πλατεία Μικρασιατών».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων».

15) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

16) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την εξόφληση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Ρεθύμνης στο ΣΕΔΗΚ, για το έτος 2017.

17) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Πιστοποίηση Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)