19/10/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 25/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2018.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Αυγούστου 2018 έως και την 31η Αυγούστου 2018.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 5 αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και των δειγμάτων των ειδών που υποβλήθηκαν στο Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Διενέργειας του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2018.

6) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Συντήρηση Μηχανών Γραφείου».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Κιγκαλερίας και Ομοειδών Αγαθών».

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, στο Δήμο Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ».

12) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)