01/09/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25

Αριθμός Πρόσκλησης 25                                       Άδελε, 01/09/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης για την μερική ανατροπή της ΠΑΥ 313/2017 και την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 111/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης

3) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

4) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου (Δ΄ Δίμηνο) έτους 2017.

5) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ».

6) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης της προμήθειας ««Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017-2018 για την ΟΜΑΔΑ (9) των Λιπαντικών».

7) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη Δημοτικού Συμβούλου Ρεθύμνης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης.

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος, έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 12.850,38 € για την διενέργεια της εργασίας «ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Thaumatopoea pityocampa».

10) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 566/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

11) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 13.050,00€ για την εργασία «Επέκταση δικτύου τηλεπικοινωνιών στο Γυμνάσιο Ατσιποπούλου».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

13) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)