21/09/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 23/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2018.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 4 Διενέργειας του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2018»

4) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΜΙΣΙΡΙΑ».

5) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΜΙΣΙΡΙΑ».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 3 και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου Διενέργειας του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» έτους 2018.

7) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)