27/07/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22

Αριθμός Πρόσκλησης 22                              Άδελε, 27/07/2017

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης».

2) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς αιτήματος, & ψήφιση πίστωσης ποσού 407.084,54 € για την εκτέλεση της εργασίας «Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης».

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι για την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών του Δήμου Ρεθύμνης» έτους 2017, είχε συναφθεί σύμβαση με κατεπείγουσα ανάθεση για ένα δίμηνο, στον ανάδοχο και η σύμβαση λήγει στις 31/7/2017. Για να μην έχουμε πρόβλημα στις παραλίες, θα πρέπει να κατακυρωθεί επειγόντως το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας και να υπογραφεί η νέα σύμβαση με τον ανάδοχο, στις 1/8/2017.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, έχει λήξει η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Ρεθύμνης με την «ΑΜΑΡΙ Α.Ε.» και είναι επείγον να ψηφιστεί η πίστωση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής της νέας σύμβασης με τον ανάδοχο. Είναι επείγον να ληφθεί η απόφαση για λόγους δημόσιας υγείας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)