25/10/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 20/2019)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουνίου 2019 έως και την 30η Ιουνίου 2019.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019.

4) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη θέση «Γκαργκάνη» της Κοινότητας Χαρκίων του Δήμου Ρεθύμνης.

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται στη θέση «Αγορά» της Κοινότητας Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης.

6) Έγκριση της υπ’ αρ. 106/19 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γιαννουδίου».

8) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου».

9) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Λαππαίων».

10) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου».

11) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γιαννουδίου».

12) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Επισκευή Συντήρηση και λοιπές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης».

13) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Λαππαίων».

14) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου».

15) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κινητικότητας και προσβασιμότητας Δ. Ρεθύμνης» του προγράμματος Destinations.

16) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄).

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων) στο Δήμο Ρεθύμνης.

18) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για παράθεση δείπνου σε 25 άτομα στα πλαίσια της εκδήλωσης βιβλιοπαρουσίασης της συλλογής επετειακών ποιημάτων για το Αρκάδι.

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

20) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)