16/01/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2

Αριθμός Πρόσκλησης 2                                         Άδελε, 13/01/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» έτους 2016 για τον Δήμο Ρεθύμνης

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του δημόσιου, διεθνή, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Εργασίας «Διαχείριση και λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας τεσσάρων Μαρτύρων».

3) Ψήφιση πίστωσης για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Ρεθύμνου» και για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου».

4) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών διαγωνισμού έτους 2016-2017.

5) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της απογραφής (φυσική καταμέτρηση) στις αποθήκες του Δήμου Ρεθύμνης με την έναρξη του οικονομικού έτους 2017.

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ιδιωτικού χώρου για τις ανάγκες στάθμευσης στην περιοχή του Πλατανιά.

7) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 33.451,76 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του Δήμου Ρεθύμνης.

8) Ψήφιση πίστωσης για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης (ΚΕΔΗΡ), για το έτος 2017.

9) Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», για το έτος 2017.

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 6.351,64 € για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και ανταλλακτικών εκτυπωτών».

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 30.625,73 € για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ».

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 9.541,80 € για την προμήθεια «Προμήθεια Εκτυπώσεις – Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις».

13) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

14) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 73.800,00 € του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

15) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 29.946,00 € για την «Προμήθεια μικρού Φορτωτή Εκσκαφέα για καθαρισμό Δασικών Οδών».

16) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 29.204,84 € για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

17) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 14.823,00 € για την «Προμήθεια Ειδών καθαριότητας -Ευπρεπισμού απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης"

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 172.351,79 € για την «Προμήθεια Τεσσάρων Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)