09/07/18, Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 17

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 17/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, την 9η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαΐου - Ιουνίου (Γ΄ Δίμηνο) έτους 2018.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι αφορά την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και θα πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία για την άμεση καταβολή τους χωρίς καθυστερήσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)