17/02/20, Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. Πρωτ. 4349/13-02-2020 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

 

Μετά την ματαίωση της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, κατά την 17η Φεβρουαρίου 2020, ύστερα από την αριθμ πρωτ. 4349/13-02-2020 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 18η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της ανωτέρω πρόσκλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α' 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)