02/08/19, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 16/2019)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 6η του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

2) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2019.

3) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων για την διενέργεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ».

4) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την διενέργεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου.

7) Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης».

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου.

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

10) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών με νέους όρους σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την Υπηρεσία «Διοργάνωση παγκόσμιου πρωταθλήματος μίνι ποδοσφαίρου Socca World Cup 2019 στο Ρέθυμνο».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)