16/07/19, Πρόσκληση για ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 14/2019

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, την 17η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019 - Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

 Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι η αναμόρφωση αφορά την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπου θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 11/10/2019 (ημερομηνία διεξαγωγής του παγκόσμιου πρωταθλήματος μίνι ποδοσφαίρου «Socca World 2019» στο Ρέθυμνο). Η διάθεση πίστωσης από την Περιφέρεια έγινε στις 10-07-2019 και είναι επείγον η λήψη της παρούσας απόφασης για να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες του διαγωνισμού, διότι είναι χρονοβόρες και απαιτείται ένας σωστός συντονισμός από όλες τις υπηρεσίες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)