08/05/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 07.05.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12025

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 10/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 11η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

3) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την διενέργεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση συστημάτων σκίασης στους χώρους εργασίας του Δήμου Ρεθύμνης».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ΙΙ, αποκλεισμού προσωρινού αναδόχου και ανάθεση στον αμέσως επόμενο προσωρινό ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης «Αποτύπωση και οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη».

6) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 198.998,11 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων» για το έτος 2018.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος 2018».

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 159.852,57 Ευρώ για το συνεχιζόμενο έργο: «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στα Γήπεδα Σοχώρας Μισσιρίων».

11) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια αντλιών πυρόσβεσης».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια παγκακιών».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια βυτίων».

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου - Απριλίου (Β΄ Δίμηνο) έτους 2018.

15) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 360,00 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέν».

16) Επιλογή τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» έτους 2018, για ένα δίμηνο με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

17) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την διενέργεια της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 9.560,67 Ευρώ για την συνεχιζόμενη προμήθεια «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος» στο Δήμο Ρεθύμνης.

20) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Γαϊτάνης Ιωάννης

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)