11/01/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 1/2019

Άδελε, 11/01/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 828

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 1/2019)

 

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 16η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

 

1) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».

2) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ».

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚTΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια επτά Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» για το ΤΜΗΜΑ 3.

5) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Μνημείο πεσόντων στα Μισίρια».

6) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων για την Διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ».

7) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την Διενέργεια του ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ».

8) Λήψη απόφασης έγκριση 4ων & 5ου πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια επτά Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)