01/03/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 7

Αριθμός Πρόσκλησης 7                                                    Άδελε, 01/03/2017

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, την 2α του μηνός Μαρτίου έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Εργασίας «Διαχείριση και λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας τεσσάρων Μαρτύρων»

2) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου (Α΄ Δίμηνο) έτους 2017.

3) Λήψη απόφασης για την καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΟΧΩΡΑΣ ΜΥΣΣΙΡΙΩΝ»

4) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΟΧΩΡΑΣ ΜΥΣΣΙΡΙΩΝ».

5) Εκτέλεση των υπ’ αριθ. 155/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και 121/2015 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

6) Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την Επισκευή ρολογιού στην Αργυρούπολη του Δήμου Ρεθύμνης.

7) Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την Αμοιβή Υπηρεσιακού Γιατρού για το Δήμο Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη από πτώση κλάδου δέντρου και ψήφιση πίστωσης.

9) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 74.139,60 € του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠAΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έτους 2017.

10) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 500,00 € για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι αφορά θέματα επείγοντα που πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να προχωρήσουν οι διαδικασίες άμεσα: α) για να ξεκινήσουν οι εργασίες του Θέματος 1 και β) για την πληρωμή των ενδιαφερόμενων και των εργασιών, όπου αφορά ψηφίσεις πιστώσεων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση και για τα Προνοιακά Επιδόματα Α΄διμήνου 2017 (καταβολή επιδομάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Όσον αφορά την δημοπράτηση του έργου του ανωτέρω Θέματος, θα πρέπει να γίνουν γρήγορα όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται (ο διαγωνισμός, οι δημοσιεύσεις στις εφημερίδες, προσυμβατικός έλεγχος κ.α.), προκειμένου να προλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι, την έναρξη των εργασιών που επείγουν στα γήπεδα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)