02/11/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 6η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» έτους 2015.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» έτους 2015.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης.

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, της απευθείας ανάθεση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ» και ψήφιση πίστωσης.

7) Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.960,00 € για την «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών» στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την εξόφληση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Ρεθύμνης στο ΣΕΔΗΚ για το έτος 2015.

9) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις δημοτών λόγω πράξης εφαρμογής στην πολεοδομική ενότητα Μασταμπά – Καλλιθέα.

10) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης δύο (2) ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)